Xây dựng niềm tin

12 March: 13 cách hành xử để xây dựng niềm tin – một mô hình của Stephen Covey.

IMG_1620

Mình được học về mô hình này trong buổi training hôm nay. Hình minh họa trên đây là mức độ hài lòng của mình đối với bản thân ở hiện tại. Nhờ nó, mình đã có ngay một danh sách những điều nhỏ có thể làm ngay để cải thiện mình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể tìm trên google “Covey 13 high trust behaviors”. Hoặc comment đặt gạch, mình có thể sẽ viết về nó trong tương lai gần 🙂

1 thought on “Xây dựng niềm tin”

Share your thought

%d bloggers like this: