Mô hình GROW trong coaching

Mô hình GROW trong Coaching

13 March

OK, đó có thể là do tôi đã không chú ý đủ đến chi tiết, cũng có thể là do từ “Coaching” trong Tiếng Anh khi chuyển sang Tiếng Việt là “huấn luyện” đã khiến tôi bị nhầm lẫn… Nhưng một điều chắc chắn là hầu hết thành viên trong buổi training hôm nay đều đã ngạc nhiên như tôi khi được nghe khái niệm “Thế nào là coaching?”. Hóa ra những gì chúng tôi vẫn làm trước giờ là Mentoring – và cái đó khác hoàn toàn với Coaching – ít nhất là về mặt khái niệm.

Mô hình mà chúng tôi học là GROW (Goal: mục tiêu -> Reality: Thực tế hiện tại -> Options: Những giải pháp có thể đưa ra -> Will: Lựa chọn hành động kế tiếp).

Mô hình GROW trong Coaching

Và trong suốt quá trình đi theo mô hình GROW đó, người huấn luyện chỉ đưa ra thật nhiều câu hỏi, tuyệt đối không đưa ra câu trả lời hay gợi ý cụ thể. Đây là điểm khiến chúng tôi cảm thấy không thể áp dụng 100% trong môi trường công việc được, mà cần có sự điều chỉnh (đưa ra gợi ý ngầm?) và chỉ sử dụng tùy trường hợp (có những lúc cần đưa ra chỉ đạo, hướng dẫn rõ ràng)…. Nhưng bài học lớn nhất mà tôi rút ra cho bản thân đó là: Hãy-áp-dụng-mô-hình-này-cho-chính-mình! Self-coach! Đó là chìa khóa cho sự phát triển bản thân và không ngừng tự học.

Tất nhiên, phần nào đó tôi đã luôn sử dụng mô hình tự-vấn này từ trước đến giờ. Nhưng việc học về 1 mô hình cụ thể và được hệ thống hóa như thế này là một cách tuyệt vời để nhắc nhở bản thân không ngừng tự đặt ra những câu hỏi cho mình, thúc đẩy những giới hạn của chính mình, để học hỏi và làm việc và sống ngày càng hiệu quả hơn; cũng là một cách để giúp tôi truyền tải kinh nghiệm đó tới người khác hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm về nó: GROW Coaching Model.

Published by

Nguyễn Huy Dũng

My core values are Proactive, Understanding, Growth, Balance and Impact. My "Why" is to help other humans live this extraordinary rare thing call "Life" in the most happy and meaningful way possible. I share my thoughts and learnings and experiences and creations here, in hope of giving some small value to your life. Read more about me: https://nguyen.huydung.com/about-me

Share your thought