Daily Drawing #14 – Work-Life Balance the Chinese way

Kai-Fu Lee là một nhân vật đặc biệt, người đầu tiên mà tôi nghe trọn vẹn bài phỏng vấn của ông trong BỐN podcast khác nhau (James Altucher, Jordan Harbinger, Something You Should Know, and Impact Theory). Bài nói chuyện của Lee với Tom Bilyu trong Impact Theory  đâu đó thiên về cuộc đời và nhân sinh quan hơn là đi sâu về AI, đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng, trong đó có đoạn nói về một công ty công nghệ của Trung Quốc đăng quảng cáo tuyển dụng rằng họ đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống khi áp dụng công thức 9/9/6. Làm việc từ 9h sáng đến 9h tối và 6 ngày 1 tuần! Và đó là “cân bằng”, bởi ít nhất họ còn có Chủ Nhật được nghỉ! Từ sau buổi đó, tôi lại thấy con số này xuất hiện vài lần trong những bài báo khác. Cường độ làm việc và sự hết lòng cho công việc của người Trung Quốc (nói chung), thục sự đáng nể. Đáng sợ.

Published by

Nguyễn Huy Dũng

My core values are Proactive, Understanding, Growth, Balance and Impact. My "Why" is to help other humans live this extraordinary rare thing call "Life" in the most happy and meaningful way possible. I share my thoughts and learnings and experiences and creations here, in hope of giving some small value to your life. Read more about me: https://nguyen.huydung.com/about-me

Share your thought